Historie
Sklárna Květná je jednou z nejdéle fungujících skláren na našem území. Postavena byla v roce 1794, založil ji kníže Alois I. z Lichtenštejna. Lokalita pro výstavbu byla vybrána velmi pečlivě v centru bukových lesů nedaleko Uherského Ostrohu na samé hranici se Slovenskem. Zde, v katastru obce Strání, nalezišti kvalitního sklářského písku, nabídla huť vybavená dvěma tavícími pecemi práci lidem z blízkého okolí i z ostatních lokalit lichtenštejnských panství – např. ze Slovenska či Rakouska.

Sklárna se nejprve soustředila hlavně na výrobu tabulového a nejrůznějšího užitkového stolního skla. Kvalitnější a exkluzivnější druhy skla začíná huť ve větším vyrábět až od poloviny devatenáctého století, kdy ji kupuje rakouský podnikatel Josef Zahn. Jeho syn, Emanuel Zahn, postavil další sklářskou pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla, zdobeného broušením a rytím.

Právě Emanuel Zahn přivedl zkušené skláře, kteří s sebou přinesli nové techniky a způsoby zpracování skla. To vedlo nejen k rapidnímu zlepšení kvality výrobků, ale také k rozšíření sortimentu a zejména i k modernizaci podle výtvarných impulsů z vídeňských uměleckých kruhů. V souvislosti s tím se také v roce 1894 mění název sklárny, kdy se začíná užívat místní název Květná (Blumenbach). Toto jméno se brzy stává puncem kvality a je vyhledávané na světových trzích.

Firma Zahn & Göpfert zřizuje vzorkovny a dispoziční sklady v Londýně, Paříži, Berlíně i Hamburku a vystavuje na světových veletrzích v Lipsku. Jako druhá sklárna v Evropě zavádí Květná dekoraci leptáním již v roce 1897. Různě dekorované stolní sklo se v té době vyváží do USA, Afriky, Austrálie, Egypta Skandinávie, Rakouska, Německa a Švýcarska.

Sklárna zachovala výrobu i v období první poloviny 20. století. Po zestátnění fungovala nadále a mezi lety 1961 až 1990 byla jedním ze závodů národního podniku Moravské sklárny ve Květné, kdy zde pracovali hlavně česko-slovenští skláři. Po roce 1989 došlo k několika majetkovým a vlastnickým změnám, mezi lety 2011 – 2018 patřila sklárna Květná do společnosti Crystalite Bohemia, kterou v roce 2009 založil podnikatel Lubor Cerva, aby koupil a znovu uvedl do provozu sklárnu s automatickou výrobou skla ve Světlé nad Sázavou. V roce 2011 koupil i sklárnu ve Květné, která po několik let synergicky doplňovala automatickou výrobu ve světelském závodě. Květná se nadále věnovala nejen vlastní ruční výrobě, ale i dekoracím produktů z automatických linek.

Po prodeji skláren ve Světlé nad Sázavou se Lubor Cerva rozhodl spojit síly s podnikateli Ondřejem Jelínkem a Janem Tesařem s vizí věnovat se ruční výrobě českého křišťálu v nejvyšší možné kvalitě. V roce 2020 tak vznikla nová společnost, Cerva Bohemia a následně KVĚTNÁ 1794, které jsou v současné době provozovatelem sklárny v Květné. Po více než roční spolupráci, díky které se do povědomí lidí u nás i v zahraničí dostala hodnota prémiového ručně vyráběného skla pod značkou KVETNA 1794, pokračuje majitel Lubor Cerva v plánu započatých aktivit na českém i zahraničním trhu se 100% podílem. Sklárna tedy působí jako samostatný subjekt na českém trhu i v zahraničí a vyrábí své výrobky pod značkou Cerva Bohemia a KVĚTNÁ 1794.

1794

Kníže Alois z Lichtenštejna zakládá sklárnu v obci Strání (dnes Strání-Květná).

1818

Vedení sklárny přebírá Isaac Reich, zakladatel sklářské dynastie Reichů. Pověst o sklárně se šíří za hranice regionu.

1850

Sklárnu kupuje Josef Zahn, vídeňský obchodník se sklem a podnikatel, který zde zakládá rodinný podnik. Sklárna se odpoutává od vlastnických vazeb na rod Liechtenštejnů. Společníky firmy Josef Zahn a spol. jsou Josef Zahn, Karel Zahn, Anton Zahn, Ignác Zahn, Franz Zahn a Emanuel Zahn. Jejich záměrem je přebudovat sklárnu ve světoznámý podnik se zaměřením na nápojové sklo prémiové kvality.

1894

Dochází ke změně názvu sklárny, začíná se používat místní název Květná (Blumenbach). Tento název se brzy stává puncem kvality a je vyhledáván na světových trzích.

1897

Firma Zahn & Göpfert zakládá výstavní síně a sklady v Londýně, Paříži, Berlíně a Hamburku a vystavuje na světových veletrzích. Jako druhá sklárna v Evropě sklárna začíná dekorovat leptáním.

1961

Sklárna se stává součástí závodů národního podniku Moravské sklárny Květná.

1990

Tento rok znamená konec znárodnění pro české sklářství. Sklárny v Květné jsou opět v soukromém vlastnictví.

2011

Jediným majitelem sklárny se stává Lubor Cerva. Sklárna se nejprve zaměřuje nejen na vlastní ruční výrobu, ale také na dekorování výrobků z automatických linek jiných výrobců.

2020

Vzniká značka KVĚTNÁ 1794 s cílem věnovat se ruční výrobě českého křišťálového skla v nejvyšší možné kvalitě, vrátit respektovanému řemeslu dobré jméno a zachovat jej pro další generace. Sklárna v Květné působí jako samostatný subjekt na českém trhu i v zahraničí – vyrábí a prodává své výrobky pod značkami Cerva Bohemia a KVETNA 1794.